تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان مینا، پلاک 4، واحد4

تلفن:   7- 46 68 92 22 021

   4- 83 03 19 88 021

ایمیل: info@sho0kadasht.com

Contact Us

Address: #54, 4th Floor, No.14, Molla Sadra St.,

Tehran, Iran

Phone:   +98 (21) 22  92 68 46-7

             +98 (21) 88  19 03 83-4

E-mail: info@sho0kadasht.com